service

แนวคิด ตอนอายุ 30 ปี

ช่วงหลังนี้ จะผันไปทำสาระดีๆ ช่วยคน ให้ความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นเรื่องน่าสนใจ ร่วมกับเครือข่ายอาจารย์ในวงการต่างๆ และไปคิดพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน SME ช่วยกันคิดหารายได้ให้ประเทศ

ส่วนเรื่องที่ผ่านมา 5-6ปี เป็นส่วนเล็กๆของขบวนการคนรู้ทัน ในวงการสาธารณสุข ซึ่งแต่ละคนในกลุ่มนั้น ก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน อะไร เราสนับสนุนการปฏิรูประบบสาธารณสุข ปฏิรูปเชิงกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนจริงๆได้รับผลประโยชน์ และ ให้คนทำงานภาครัฐที่มีอุดมการณ์ทำเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาวบ้าน ได้มีความสบายใจ คล่องตัว ทำงานภายใต้การสนับสนุนงบประมาณภาครัฐ ที่เพียงพอ

และ อีกส่วน ร่วมกันปกปักษ์รักษางบประมาณแผ่นดิน มิให้ถูกโจรกรรม ในนาม นโยบายสาธารณะ องค์กรตระกูล สอ ngo ทั้งหลายที่ใช้งบประมาณเยอะแยะแต่ผลงานไร้ประสิทธิภาพ ผันเงินเข้ามูลนิธิตนเองบ้าง อยากตั้งกองทุนต่างๆเพื่อเอางบบริหารบ้าง บางคนไปไกล อาศัยความสงสารคนที่ทุกข์ยากในสังคม มาหลอกประชาชนไปเข้าร่วมตั้งแคมเปญหาประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียอีก (ล่าสุด ขนาดเพจอีจัน สามล้านไลค์ ยังตกไปเป็นเครื่องมือให้คนกลุ่มนี้ ด้วยซ้ำไป)

อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เชื่อว่าด้วยสิ่งที่ผู้ใหญ่ อาจารย์หลายท่านทำในสังคม ตลอดจนเชื่อมั่นว่า คนในโซเชียล ประชาชนทุกคนล้วนสามารถหาความรู้ได้มาก เท่าเทียมกัน และมีการพิจารณาเรื่องราวต่างๆด้วยความแยบคายมากขึ้น ก็ล้วนให้ประชาสังคม ตื่นตัว และรู้ทัน พวกแก๊งคนดี (ดีแต่ของบรัฐ) กันมากขึ้นแล้ว ก็นับเป็นนิมิตหมายอันดี และสิ่งนี้จะทำให้รัฐบาลในสมัยปัจจุบัน และอนาคต ระมัดระวังในการให้งบประมาณมากขึ้น เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ เหลือบไร ทั้งหลายอีกต่อไป

terms
forum rss tools suggest contact about
terms
forum