terms
partner

แนวคิด ตอนอายุ 30 ปี

ช่วงหลังนี้ จะผันไปทำสาระดีๆ ช่วยคน ให้ความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นเรื่องน่าสนใจ ร่วมกับเครือข่ายอาจารย์ในวงการต่างๆ และไปคิดพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน SME ช่วยกันคิดหารายได้ให้ประเทศ

ส่วนเรื่องที่ผ่านมา 5-6ปี เป็นส่วนเล็กๆของขบวนการคนรู้ทัน ในวงการสาธารณสุข ซึ่งแต่ละคนในกลุ่มนั้น ก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน อะไร เราสนับสนุนการปฏิรูประบบสาธารณสุข ปฏิรูปเชิงกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนจริงๆได้รับผลประโยชน์ และ ให้คนทำงานภาครัฐที่มีอุดมการณ์ทำเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาวบ้าน ได้มีความสบายใจ คล่องตัว ทำงานภายใต้การสนับสนุนงบประมาณภาครัฐ ที่เพียงพอ

และ อีกส่วน ร่วมกันปกปักษ์รักษางบประมาณแผ่นดิน มิให้ถูกโจรกรรม ในนาม นโยบายสาธารณะ องค์กรตระกูล สอ ngo ทั้งหลายที่ใช้งบประมาณเยอะแยะแต่ผลงานไร้ประสิทธิภาพ ผันเงินเข้ามูลนิธิตนเองบ้าง อยากตั้งกองทุนต่างๆเพื่อเอางบบริหารบ้าง บางคนไปไกล อาศัยความสงสารคนที่ทุกข์ยากในสังคม มาหลอกประชาชนไปเข้าร่วมตั้งแคมเปญหาประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียอีก (ล่าสุด ขนาดเพจอีจัน สามล้านไลค์ ยังตกไปเป็นเครื่องมือให้คนกลุ่มนี้ ด้วยซ้ำไป)

อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เชื่อว่าด้วยสิ่งที่ผู้ใหญ่ อาจารย์หลายท่านทำในสังคม ตลอดจนเชื่อมั่นว่า คนในโซเชียล ประชาชนทุกคนล้วนสามารถหาความรู้ได้มาก เท่าเทียมกัน และมีการพิจารณาเรื่องราวต่างๆด้วยความแยบคายมากขึ้น ก็ล้วนให้ประชาสังคม ตื่นตัว และรู้ทัน พวกแก๊งคนดี (ดีแต่ของบรัฐ) กันมากขึ้นแล้ว ก็นับเป็นนิมิตหมายอันดี และสิ่งนี้จะทำให้รัฐบาลในสมัยปัจจุบัน และอนาคต ระมัดระวังในการให้งบประมาณมากขึ้น เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ เหลือบไร ทั้งหลายอีกต่อไป

site-map
copyright
trademarks
store
contact partner
site-map
copyright
trademarks