รู้จักชเนษฎ์

รู้จัก ชเนษฎ์ ศรีสุโข

รู้จัก ชเนษฎ์ ศรีสุโข

Dr.Chanesd Srisukho, MD, MSc in Dermatology

Dr.Chanesd Srisukho, MD, MSc in Dermatology

นพ.ชเนษฎ์ ศรีสุโข พ.บ., ว.ท.ม. (ตจวิทยา)

ปัจจุบัน เป็น แพทย์ทั่วไป, แพทย์ปริญญาโทผิวหนัง, และกิจการอิสระ

มีบทบาท เป็น คนเขียนบทความ นักอ่าน นักบรรยาย และผู้ทำงานเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย

เคยเป็นนักเคลื่อนไหว , Special-Interest Representative

 

คำนิยม ในอดีต (สมัยเป็นนักศึกษา)

“น่าชมเชยและน่าภาคภูมิใจ …เป็นความภูมิใจสมที่เป็นนักเรียนหัวกะทิของมหาวิทยาลัย”

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ณ การประชุมระหว่างอธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ และแกนนำนักศึกษาแพทย์ ที่มาชุมนุมเรียกร้องให้สร้างตึกให้คณะแพทย์ สร้างหลักสูตรใหม่ ซื้ออุปกรณ์ และพัฒนาบุคลากร 6 กันยายน 2550

“ยังรับเกียรติจาก “นักศึกษาแพทย์” อย่าง “กล้า ชเนษฎ์ ศรีสุโข” ที่สละเวลารักษาคนไข้อันเหนื่อยเหน็ด… มาช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของคนวงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชีวิต คนให้อีก”

คอลัมน์เสียงเยาวชน INN NEWS 23 กรกฎาคม 2551

“จำได้ว่านาย ชเนษฎ์ ศรีสุโข เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีเยี่ยม มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นเสียสละที่จะทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ”

-จากหนังสือแนะนำ นายชเนษฎ์ ศรีสุโข ดร.ธงชัย ชิวปรีชา 29 ธันวาคม 2552

“ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอะไรนี่ ผมต้อง ขอบคุณ ชเนษฎ์ ศรีสุโข ที่กรุณา… ทำให้ผมฉุกคิดว่า ยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่สนใจบ้านเมือง …ครับ”

อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 11 สิงหาคม 2551

คลิกที่นี่ เพื่อชม เกียรติประวัติและกิจกรรม

คลิกที่นี่ เพื่อ อ่าน ประวัติการศึกษา

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *