รู้จักชเนษฎ์

รู้จัก ชเนษฎ์ ศรีสุโข

รู้จัก ชเนษฎ์ ศรีสุโข

Dr.Chanesd Srisukho, MD, MSc in Dermatology

 

Dr.Chanesd Srisukho, MD, MSc in Dermatology

 

นพ.ชเนษฎ์ ศรีสุโข พ.บ., ว.ท.ม. (ตจวิทยา)

ปัจจุบัน ประกอบสัมมาชีพ เป็น แพทย์ทั่วไป และ แพทย์ปริญญาโทผิวหนัง , เจ้าของกิจการ

ยังมีบทบาท เป็น นักสะสม คนเขียนบทความ นักอ่าน นักบรรยาย นักวิชาการ และ ผู้เชี่ยวชาญระบบสาธารณสุขไทย

เป็นนักประวัติศาสตร์ , นักเคลื่อนไหว , Special-Interest Representative

 

คำนิยม ในอดีต (สมัยเป็นนักศึกษา)

“น่าชมเชยและน่าภาคภูมิใจ …เป็นความภูมิใจสมที่เป็นนักเรียนหัวกะทิของมหาวิทยาลัย”

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ณ การประชุมระหว่างอธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ และแกนนำนักศึกษาแพทย์ ที่มาชุมนุมเรียกร้องให้สร้างตึกให้คณะแพทย์ สร้างหลักสูตรใหม่ ซื้ออุปกรณ์ และพัฒนาบุคลากร 6 กันยายน 2550

“ยังรับเกียรติจาก “นักศึกษาแพทย์” อย่าง “กล้า ชเนษฎ์ ศรีสุโข” ที่สละเวลารักษาคนไข้อันเหนื่อยเหน็ด… มาช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของคนวงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชีวิต คนให้อีก”

คอลัมน์เสียงเยาวชน INN NEWS 23 กรกฎาคม 2551

“จำได้ว่านาย ชเนษฎ์ ศรีสุโข เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีเยี่ยม มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นเสียสละที่จะทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ”

-จากหนังสือแนะนำ นายชเนษฎ์ ศรีสุโข ดร.ธงชัย ชิวปรีชา 29 ธันวาคม 2552

“ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอะไรนี่ ผมต้อง ขอบคุณ ชเนษฎ์ ศรีสุโข ที่กรุณา… ทำให้ผมฉุกคิดว่า ยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่สนใจบ้านเมือง …ครับ”

อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 11 สิงหาคม 2551

คลิกที่นี่ เพื่อชม เกียรติประวัติและกิจกรรม

คลิกที่นี่ เพื่อ อ่าน ประวัติการศึกษา

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *