การศึกษาและงาน

Chanesd Srisukho, MD, MSc (Dermatology), has aimed for the precision medicine practices.

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

หมอกล้าเป็น บุตรคนโตจากครอบครัวแพทย์ ที่เป็นระดับอาจารย์แพทย์ทั้งบิดา มารดา และเป็นพี่ชายคนโต ของคุณหมออีกสองท่าน ได้รับการถ่ายทอดวิทยายุทธ์ด้านการรักษาโรค และต่อมาจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ.2553
ได้ศึกษาด้านผิวหนังเพิ่มเติมและ รักษาโรคผิวหนัง ร่วมกับการทำบริษัทผลิตภัณฑ์ด้านผิวพรรณ อาหารเสริม และ ต่อมาจึงมีการเปิดคลินิกเวชกรรมที่ สีลม ซอย 3 ร่วมกับ คุณ มะลิ และทีมงาน ตั้งชื่อ ว่า MALI SILOM3
ประวัติ “ฉลอง 35 ปี มาลิคลินิก โดย คุณหมอกล้า” สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://mgronline.com/business/detail/9650000059346

[English] Doctor Gla, Chanesd Srisukho, on Elite Plus Magazine

https://www.eliteplusmagazine.com/home/content/1372/7

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ไทย | Eng

 

การทำงาน: แพทย์ทั่วไปและแพทย์ปริญญาโทผิวหนัง โรงพยาบาลศรีสุโข srisukho.com

อื่นๆ: -เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว (AN ENTREPRENEUR)

วิทยากรบรรยาย: update in acne scar treatment มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1 พฤษภาคม 2559

การศึกษาหลังปริญญา :

Mini Master of Real Estate (Mini MRE) at Thammasart Business School #23

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

Silpakorn University Real Estate development Program (SURE) #4

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

การบัญชี สถาบัน DNS MTAC (ระยะสั้น)

Finance for Non-financial Executive course at TBS (Thammasart Business School) #18

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) GPAX 3.85

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ (เต็มเวลา)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

งานวิจัย: การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องแฟรกชันนอลเรดิโอฟรีเควนซีไมโครนีดเดิล กับ เครื่องซับเบลทีฟไบโพลาร์เรดิโอฟรีเควนซี ในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว

ฝึกอบรมทางคลินิก แผนกโรคผิวหนังและภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจุนเทนโด กรุงโตเกียว

 ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ปริญญาตรี : แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) GPAX 3.49

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

มัธยมศึกษา : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เกียรติประวัติระหว่างการศึกษา

 1. รางวัลคนดีศรีรังสิต ปี 2554
 2. เกียรตินิยมอันดับสอง (GPA 3.49) แพทยศาสตรบัณฑิต
 3. เกียรติบัตรสอบได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551-2552 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
 4. คะแนน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สูงสุด
 5. นักศึกษาแพทย์ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับหนึ่งในภาคเรียนที่ 1/2552-2553, 1/2548 และ อันดับสองในภาคเรียนที่ 2/2551-2552

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์ทั่วไปและด้านผิวหนัง ประจำโรงพยาบาลศรีสุโข จังหวัดพิจิตร ปี 2557 – ปัจจุบัน
 • แพทย์ด้านความงามและการชะลอวัย ซาโฟคลินิก กรุงเทพ (Part-time) ปี 2555-2557
 • แพทย์ใช้ทุน ที่ โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร, โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ปี 2554-2555
 • นักศึกษาแพทย์ ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์, โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปี 2551-2553

Certification in

 • attendance of Recent Advances in Aesthetic Dermatology course
 • Combining BTx and Filler (Juvederm) for 3D Facial Approach
 • the 1st Professional Workshop of Botulax in Thailand
 • attendance of the 6th Mae Fah Luang Annual Research Conference in Dermatology and Aesthetic Dermatology
 • attendance of the Juntendo and Mae Fah Luang Universities Research Conference of Rejuvenate Evolution in Anti-Aging and Regenerative Medicine
 • attendance and participation in the 4th A4M Thailand Congress on Anti-Aging & Aesthetic Medicine
 • attendance and participation in the 2nd International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (2nd ITCAM) “Master in Aesthetic Trends”
 • “Current Issues in Dermatology 2013” short course conferences of Division of Dermatology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • participation in “Exuberance in Dermatology 2013” (annual Juntendo and Mae Fah Luang Universities Research Conference)
 • certification from Raj Pracha Samasai Institute, Department of Disease Control: academic course of leprosy for dermatologist class 1/2013
 • certification of attendance in 11th chelation therapy course of CMAT (Chelation Medical Association, Thai), 2013
 • certificate of attendance to “Focus to the Future of Anti-Aging Refenerative & Aesthetic Medicine 2014” of Thai Association of Anti – Aging and Regenerative Medicine (TAARM)
 • attendance of the Juntendo and Mae Fah Luang Universities Research Conference “Art and Science in Dermatology 2014”
 • attendance of 2014 mid-year annual conference of the dermatological society of Thailand
 • attendance of 40th Annual Meeting of DST 2015
 • 21st century SIRIRAJ conference on Jan 11-12, 2018

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

 

Workshop (ภาคปฏิบัติ)

 • MERZ AESTHETICS THAILAND เชิญร่วมอบรมการใช้ Diamond Toxins และ Colorful fillers

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

สมาชิกภาพ

 • แพทยสภา www.tmc.or.th
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย www.dst.or.th
 • เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขยุคใหม่ฯ ในช่วงปี 2553-2566
 • ผู้ก่อตั้ง สมาคมแพทย์ เวชศาสตร์ความงามประเทศไทย ( Thai Association of Aesthetic Medicine – TAAM)

วิทยากรบรรยายวิชาการ

“Update in acne scar treatment” session on May 1, 2016, at MFLU, Chiang Rai provinceประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

อื่นๆ

 • Sasin Master Class – “Venture Capital in Southeast Asia: At A Turning Point?” on Oct 4, 2016
 • Sasin Masterclass – “Innovate…or Fade Away” on Dec 14, 2016
 • Le Cordon Bleu Dusit “Say Cheese” wine&cheese pairing workshop
 • Le Cordon Bleu Dusit 45-hour Wine Studies program
 • Le Cordon Bleu Dusit’s Grapes of the World : Savignon Blanc, Syrah, Grenache, Muscat
 • (www.wsetglobal.com) WSET1&2 award in Wine and Spirits, London
 • Le Cordon Bleu Dusit’s Introduction to Italian Wines
 • Le Cordon Bleu Dusit’s Roasted Lamb loin the Italian menu

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

 

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

 

 • Basic pistol course

ประวัติ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (แพทย์)

 

กดที่นี่ เพื่อ อ่าน คำนิยม

กดที่นี่ เพื่อ อ่าน เกียรติประวัติและกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *