careers

รู้จักชเนษฎ์

รู้จัก ชเนษฎ์ ศรีสุโข

รู้จัก ชเนษฎ์ ศรีสุโข

Dr.Chanesd Srisukho, MD, MSc in Dermatology

นพ.ชเนษฎ์ ศรีสุโข พ.บ., ว.ท.ม. (ตจวิทยา)

ปัจจุบัน ประกอบสัมมาชีพ เป็น แพทย์ทั่วไป และ แพทย์ปริญญาโทผิวหนัง , นักธุรกิจ

ยังมีบทบาท เป็น นักสะสม คนเขียนบทความ นักอ่าน นักบรรยาย นักวิชาการ และ ผู้เชี่ยวชาญระบบสาธารณสุขไทย

เป็นนักประวัติศาสตร์ , นักเคลื่อนไหว Lobbyist

คำนิยม ในอดีต (สมัยเป็นนักศึกษา)

“น่าชมเชยและน่าภาคภูมิใจ …เป็นความภูมิใจสมที่เป็นนักเรียนหัวกะทิของมหาวิทยาลัย”

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ณ การประชุมระหว่างอธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ และแกนนำนักศึกษาแพทย์ ที่มาชุมนุมเรียกร้องให้สร้างตึกให้คณะแพทย์ สร้างหลักสูตรใหม่ ซื้ออุปกรณ์ และพัฒนาบุคลากร 6 กันยายน 2550

“ยังรับเกียรติจาก “นักศึกษาแพทย์” อย่าง “กล้า ชเนษฎ์ ศรีสุโข” ที่สละเวลารักษาคนไข้อันเหนื่อยเหน็ด… มาช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของคนวงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชีวิต คนให้อีก”

คอลัมน์เสียงเยาวชน INN NEWS 23 กรกฎาคม 2551

“จำได้ว่านาย ชเนษฎ์ ศรีสุโข เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีเยี่ยม มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นเสียสละที่จะทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ”

-จากหนังสือแนะนำ นายชเนษฎ์ ศรีสุโข ดร.ธงชัย ชิวปรีชา 29 ธันวาคม 2552

“ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอะไรนี่ ผมต้อง ขอบคุณ ชเนษฎ์ ศรีสุโข ที่กรุณา… ทำให้ผมฉุกคิดว่า ยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่สนใจบ้านเมือง …ครับ”

อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 11 สิงหาคม 2551

คลิกที่นี่ เพื่อชม เกียรติประวัติและกิจกรรม

คลิกที่นี่ เพื่อ อ่าน ประวัติการศึกษา

notice
marketing

3 Comments

Leave a Reply แสดงความเห็น