นพ.สงวน นิตยารัมพงศ์

บิดาแห่งระบบประกันสุขภาพไทย

บิดาแห่งระบบประกันสุขภาพไทย ที่ให้คุณทักษิณหลอกใช้ทำนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคอันเลื่องชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *