รังสิตเพ้อฝัน ธรรมาภิบาลเพ้อเจ้อ

  ขออำนาจแห่งกรรมดีทั้งปวง ช่วยปกปักษ์รักษาผู้ต่อสู้โดยมีธรรมตั้งในจิตใจ และไม่หวั่นต่อ ภัยอิทธิพลมืดใดใด

นักศึกษา ม.รังสิตร้อง

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาไม่เป็นธรรม-ราดน้ำแดงประท้วง

ข่าวส่วนหนึ่งจาก http://www.prachatai.com/05web/th/home/15618

ม.รังสิตประท้วงอธิการบดี จัดเลือกตั้งสโมสร นศ.สกปรก

ข่าวส่วนหนึ่งจาก http://www.oknation.net/blog/kittinunn/2009/02/18/entry-2

ข้าพเจ้าขอนำแถลงการณ์ ณ วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ทุกท่านใคร่อ่านกัน ดังนี้

 

 

แถลงการณ์

โดย ประชาคมชาวรังสิต

เรื่อง  “ธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพเพ้อฝัน

หากแค่ในมหาวิทยาลัยยังทำไม่ได้”

วันอังคารที่  17 กุมภาพันธ์  2552

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

            สภาวภาพการปกครองบ้านเมืองในปัจจุบันที่ล้วนมองไปแห่งหนใดก็ยังพบเห็นร่องรอยความขัดแย้งทางความคิดของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไทย

ครั้งหนึ่งในอดีต การแสดงออกทางความคิดของนิสิต-นักศึกษาต้องกระทำบนความเสี่ยงต่อกระสุนปืน การล้อมปราบของเผด็จการ แต่นักศึกษาก็ล้วนสู้ สู้เพื่อประชาชน เพื่อการลดความแบ่งแยก ความไม่เท่าเทียมกัน  เพื่อกษัตริย์และประเทศอันที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเรา พวกเราทุกคนโดยเนื้อแท้แล้วต้องการเห็นความสงบสุขของสังคมเหนือสิ่งอื่นใด และด้วยเพราะความต้องการเช่นนั้นบ่อยครั้งที่ต้องเห็นต่างจากรัฐบาล ขัดแย้งกับชนชั้นปกครอง-ลัทธิบูชานายทุน-การค้าเสรี-อำนาจเงินเป็นใหญ่-เห็นแก่ส่วนตัว สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำลายระบบศีลธรรมของพวกเรา  เป็นสิ่งที่สร้างค่านิยมทางวัตถุ ค่านิยมของคุณค่ามนุษย์โดยใช้เงินเป็นตัวตัดสิน  และท้ายที่สุดทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยเงิน  คนไม่มีเงินคือคนที่ผิด

            เพื่อนนักศึกษาในสมัยนี้ นอกจากโดนทำลายกระบวนการคิด สำนึกจิตสาธารณะ จากระบบทุนนิยมเงินยิ่งใหญ่ แล้ว ยังมาถูกกระทำซ้ำซ้อนจากระบบการศึกษาไทย ลิดรอน สิทธิ เสรีภาพพวกเรา ละเมิดคำกล่าวตามรัฐธรรมนูญที่ว่า “การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้” หลายครั้งที่เพื่อนของพวกเราใช้สิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแล้ว กลับโดนทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนหรือสถานเพื่อการศึกษาอื่นๆคุกคาม กลั่นแกล้ง  รวมถึงบ้างครั้งก็ไล่พวกเราออกจากสถานศึกษาด้วยโดยวิธีการที่อ้างว่าเป็นระเบียบ นิสิตนักศึกษาที่มีอุดมการณ์หลายคนจึงหายไป

มหาวิทยาลัยรังสิต แต่เดิมพวกเราเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่แตกต่าง…

ภายใต้การนำของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ คุณพ่อวีรบุรุษนักประชาธิปไตยของพวกเรา ได้ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และได้รับการยกย่องถึงวีรกรรมการร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และเพื่อประโยชน์ของประชาชน มานานหลายสิบปี  มีการสนับสนุนเต็มที่ให้คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แสดงให้สังคมเห็นถึงการร่วมต่อสู้เพื่อความถูกต้องในสังคม การแสดงนานาทัศนะทางวิชาการอย่างเป็นเลิศ ต่อสื่อสารมวลชน รวมถึงการมีจุดยืนทางคุณธรรม ศีลธรรม ที่ไม่ก้มหัวให้อำนาจทุนนิยมสามานย์ใดใด

            ในเวทีการต่อสู้ทางสังคม-การเมืองระดับชาติ หลายปีที่ผ่านมา ผู้นำบนเวทีหลายท่านได้กล่าวสรรเสริญมหาวิทยาลัยรังสิตเสมอ ถึงการยืนหยัดเคียงข้างความถูกต้อง มุ่งจรรโลงสังคมสู่ “การเมืองใหม่” การเมืองแห่งการเท่าเทียม แห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แห่งระบบประชาธิปไตย ภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

            ในมหาวิทยาลัยรังสิตเอง ทุกครั้งที่เกิดปัญหาทางสังคมภายใน ไม่ว่าจะเป็น การชุมนุมร้องเรียนของนักศึกษาแพทย์กว่า300ชีวิต เมื่อปี 2549-2551 ที่ผ่านมา เรื่องปัญหาคุณภาพระบบการศึกษา และได้มีการยื่นเรื่องต่อทางแพทยสภา หรือ การชุมนุมคณะนิติศาสตร์ ขับไล่ผู้บริหารผู้ฉ้อฉล จนหลุดพ้นจากตำแหน่ง จนทั้งสองกรณีนี้ปรากฎเป็นเรื่องราวทางหน้าหนังสือพิมพ์

ทั้งหมดล้วนเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งที่สุดแล้ว อำนาจสูงสุดของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้ กล่าวคือ คุณพ่ออาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ลงมาให้ความช่วยเหลือ จนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ทุกครั้ง

มหาวิทยาลัยรังสิตพูดอยู่เสมอถึงเรื่อง ธรรมาภิบาล, ธรรมาธิปไตย และได้แสดงออกทางการกระทำ ทางสื่อสารมวลชน ต่างกรรม ต่างวาระ

และได้มีการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่บุคคลในสังคม ที่เป็นที่ยอมรับในการสร้างมาตรฐาน บรรทัดฐานทางธรรมาธิปไตย ระดับประเทศ อยู่ทุกปี

จากการเคลื่อนไหวและผลงานที่กล่าวมาข้างต้น สังคมประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตได้มีส่วนร่วมทางสังคมในการสร้างธรรมธิปไตยขึ้นจริงๆ และเชิดชูผู้ที่สร้างคุณค่าแก่ประเทศไทย

ในการนี้ เมื่อย้อนกลับมามองในมหาวิทยาลัยรังสิตเอง กลับมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ แต่เกิดขึ้นแล้ว

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2552 มีการทุจริต คอรัปชัน การเลือกตั้งเกิดขึ้น โดยผู้กระทำผิดคือ กลุ่มผู้เรียกตนว่า “อาจารย์” ทำตนเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป็นการกระทำที่เริ่มมาตั้งแต่จุดมุ่งหมายว่า ทำอย่างไรให้ตนเองสามารถเข้ามาบริหารงบประมาณ กว่า6ล้านบาท ของสโมสรนักศึกษา และสั่งการสโมสรนักศึกษาได้อย่างเบ็ดเสร็จในการรับใช้อำนาจของตน

ความพยายามนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการรับสมัครการเลือกตั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้มีการสร้างทีมผู้สมัคร ที่เป็นนักศึกษาในอาณัติของตนขึ้น เพื่อลงรับสมัครเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ระหว่างช่วงการหาเสียง ได้มีความพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างน่าเกลียดของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งการเรียกประชุมเป็นการเฉพาะทีมเดียว การสนับสนุนทางการเงิน(โดยนำงบประมาณของสโมสรนักศึกษาปีก่อนไปใช้) การช่วยเหลือทางด้านข้อมูล ข่าวสาร เอื้อประโยชน์ด้านประชาสัมพันธ์ทุกอย่างแก่ทีมเดียวซึ่งเป็นทีมในอาณัติของตน ไม่ว่าจะเป็น การหาเสียงทางช่องมหาวิทยาลัย(U-channel) การหาเสียงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การให้จัดการดีเบทโดยให้เจ้าหน้าที่และพิธีกรช่วยเหลือทีมในอานัติของตนอย่างเต็มที่ การให้ใช้เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่าง ให้แก่ทีมนักศึกษาทีมนั้น โดยทีมผู้สมัครอื่น ไม่ได้รับสิทธิพิเศษเช่นนี้ ซ้ำร้ายคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ บุคคลที่เรียกตนว่า “อาจารย์” กลุ่มนี้ ยังคอยปกป้อง ถกเถียงแทนทีมในอานัติตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะมีการยื่นคัดค้าน หรือการซักถามในที่ประชุม ถึงการหาเสียงอย่างผิดกฎการเลือกตั้งของทีมนี้

นอกจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะวางตัวไม่เป็นกลางแล้ว ยังไม่สามารถรักษากฎระเบียบ กติกาการเลือกตั้งได้ และปล่อยปละ ละเลย (หรืออาจสนับสนุน) ให้มีการทุจริตทั้งในช่วงการหาเสียงการเลือกตั้ง อาทิเช่น ให้มีการข่มขู่คณาจารย์ที่สนับสนุนทีมอื่น ปล่อยให้มีการทำลายป้ายทีมอื่น แต่ทีมตนเองกลับปกป้องอย่างถึงที่สุด สั่งการให้ผู้รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยช่วยดูแลทีมในอานัติของตนเป็นพิเศษ หากใครมาต่อว่า หรือทำลายป้าย จะถูกหิ้วตัวทันที

ในวันเลือกตั้งเองนั้น วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งยังปล่อยให้มีการทุจริตอย่างชัดเจน อาทิเช่น การลงคะแนนเสียงแทนกัน การยกหีบ การหาเสียงของทีมในอานัติของตนข้างคูหา การขับไล่ผู้สังเกตการณ์ของทีมอื่นออกจากจุดเลือกตั้งบางจุด เพื่อเอื้อต่อการทุจริตของทีมในอานัติตนเองได้ การให้ทีมในอานัติของตนเอง ไปนั่งในหาเสียงคูหาเลือกตั้งเป็นเฉพาะทีมเดียว และอีกหลายกรณีที่ผิดกฎระเบียบ กติกาการเลือกตั้ง

หลังจากวันเลือกตั้งแล้ว ช่วงที่ให้ยื่นหนังสือคัดค้าน ทีมผู้สมัครอื่นๆ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาคุณภาพและความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกฎระเบียบ กติกาการเลือกตั้งทุกอย่าง รวมถึงได้ยื่นหนังสือแด่ท่านอธิการบดี คุณพ่อของพวกเรา

เป็นเรื่องตลกร้ายของระบบประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ กกต.ไม่โปร่งใส และจะต้องมาพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่าตนเองไม่โปร่งใส

ดังนั้น เรื่องจึงเป็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ได้แม้แต่จะยกหนังสือร้องเรียนขึ้นมาพูดคุยใดใด ก็ตัดสินรับรองทีมในอานัติของตนเองเป็นการเร่งด่วน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของทีมในอานัติตนเองขึ้นเว็บไซต์เป็นการด่วน ในปลายเดือนมกราคม ที่ผ่านมา และผิดระเบียบการเลือกตั้งอีกนั้นแล

ความพยายามของผู้ที่เรียกตนเองว่า “อาจารย์” กลุ่มนี้ ยังไม่บรรลุจุดประสงค์สูงสุด คือการเอาเข้าที่ประชุมของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรัดให้ยกมือรับรองสโมสรนักศึกษาภายใต้อานัติตนเอง แต่จุดนี้ เป็นเรื่องดีที่ ในที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของหลายคณะ ได้กระทำตนเป็นเยี่ยงอย่างความชาญฉลาด และการมีจุดยืนที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ยุติธรรม ของประชาธิปไตย นั่นคือ ไม่มีใครยกมือรับรองสโมสรนักศึกษาในอานัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งแม้แต่คนเดียว (ยกเว้นคณะกรรมการเลือกตั้งเอง ที่ยกมือสนับสนุน และพูดหว่านล้อมอยู่ตลอดการประชุมให้รับรองทีมในอานัติตนเอง)

ส่วนเรื่องหนังสือที่ได้ยื่นไปทั้งหมด ยังไม่ได้รับคำตอบใดใด แม้เวลาจะผ่านมาเกือบ1เดือน

มหาวิทยาลัยรังสิต ดำรงอยู่มา ไม่ว่าจะผ่านวิกฤตการณ์ทางการเมือง ทางสังคม มาครั้งใด ก็ล้วนไม่เท่าการแพ้ภัยตนเอง การเรียกร้องหาธรรมาภิบาล ธรรมาธิปไตย ของสังคม การมุ่งสู่การเมืองใหม่ การสร้างประโยชน์แก่สังคมใดใด ก็ไม่สามารถสำเร็จได้ หากแม้ภายในมหาวิทยาลัย ยังปล่อยให้มีการทุจริตการเลือกตั้ง ปล่อยให้มีการทำลายประชาธิปไตย ของพลังนักศึกษา เช่นนี้

สังคมจะรับรู้ความจริง และพลันนึกถึงความเป็นรังสิต ที่ดีนอก กลวงใน หรือสวยแต่รูป จูบไม่หอม

สังคมจะรับรู่ว่าการเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตครั้งนี้ช่างเป็นการกระทำอันน่าอับอายอย่างมาก เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากจะทุจริต ไม่โปร่งใส ไม่เป็นกลางแล้ว ยังได้มุ่งประเด็นทำลายทีมนักศึกษาที่มีความเห็นต่างจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง(รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิตที่เกี่ยวข้องบางท่าน) เพราะเหตุเพียงว่านักศึกษาทีมอื่นนั้นรักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา ของสังคม ของประชาชนเป็นหลัก อีกทั้งได้ปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาที่เห็นต่างจากแนวทางของมหาวิทยาลัย

พวกเราประชาคมชาวรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต จึงต้องออกมาชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้สังคมได้ร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิต และกดดันคณะกรรมการโกงการเลือกตั้ง ให้แสดงความรับผิดชอบต่อการทำลายประชาธิปไตยในระดับนักศึกษา

หากในระดับนักศึกษา ยังสอนให้มีการทุจริต คอรัปชั่นต่างๆ ขนาดนี้ ไม่ต้องหวังเลยว่าในภายภาคหน้า สังคม ประเทศชาติ ของเราจะเป็นเช่นไร

            สุดท้ายนี้ พวกเรายังเชื่อมั่นในคุณพ่อ วีรบุรุษประชาธิปไตย ที่จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้อ่อนด้อย และถูกรังแกตลอดมา จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิตที่เกี่ยวข้องบางท่าน) และ

พวกเรามีเจตจำนงค์อันบริสุทธิ์ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ต้องมีข้อบังคับคุ้มครองเสรีภาพทางการแสดงความคิดของนักศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ทุกๆเรื่องเพื่อให้พวกเราได้เสนอทางออกแก่สังคมด้วยพลังบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ไม่ว่าเรื่องนั้นจะขัดแย้งผลประโยชน์ของใครก็ตาม

โดยขอเสนอแนวทางกราบเรียนคุณพ่อ ท่านผู้บริหารบนจุดยืนสูงสุดในการรักษาประชาธิปไตย พิจารณาดังนี้

1.      ควรดำเนินการอย่างเคร่งครัด มิให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านใด แทรกแซงกลไกการเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษา(สโมสรนักศึกษา)อย่างเด็ดขาด

2.      ควรออกกฎระเบียบให้ความคุ้มครองนักศึกษาที่แสดงออกทางความคิดที่มิได้กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีใดใด  โดยมหาวิทยาลัยรังสิตควรเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบมาตรการนี้ ประชาสัมพันธ์ความเป็นต้นแบบของระบอบประชาธิปไตยระดับนักศึกษา สู่สังคม

3.      ควรมีการพิจารณาโทษ และใคร่ขอการแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุด ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ดูแลการเลือกตั้งนี้ทั้งหมด ในการทำลายระบอบประชาธิปไตยของมวลมหาประชาคมชาวรังสิต

4.      ควรสนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองระดับนักศึกษาทุกๆฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

 

ด้วยสำนึกสาธารณะ

ประชาคมชาวรังสิต  มหาวิทยาลัยรังสิต

คำยืนยัน คนคุณภาพ ทำงานเพื่อสังคม

ข้อมูลประชาสัมพันธ์พรรค

 

ส่วนหนึ่งของคำยืนยัน คนคุณภาพ ทำงานเพื่อสังคม     แนะนำชเนษฎ์

·        น่าชมเชยและน่าภาคภูมิใจ …เป็นความภูมิใจสมที่เป็นนักเรียนหัวกะทิของมหาวิทยาลัย
-ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าว ณ การประชุมระหว่างอธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ และแกนนำนักศึกษาแพทย์ กรณีร้องเรียนเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550

·        งานสโมสรนักศึกษามิใช่เป็นเพียงงานบริการที่ทำตามจารีตประเพณีให้พ้นๆ ไป แต่เป็นการสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมมหาวิทยาลัยในระบอบประชาธิปไตยและเป็นธรรมาธิปไตย บุคคลที่ขันอาสามาทำหน้าที่นี้ ต้องมีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม นายชเนษฎ์ ศรีสุโข มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมา ผมมั่นใจว่า สังคมมหาวิทยาลัยรังสิตของเราจะพัฒนาไปอย่างมีนัยสำคัญหากให้โอกาสกับเขาและทีมงานในการเลือกตั้งครั้งนี้

-ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, นักวิชาการ, และนายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

·        ความบ้าของกล้า ยังมีความจำเป็นต่อสังคมมาก
-นายสิทธิพร เรืองดิษฐ์ เครือข่ายจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551

·         ดีใจที่หมอกล้าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย  ด้วยการก้าวไปหาและสร้างจิตสำนึกในตนเอง เราจะต่อสู้กับความไม่รู้ของคนได้อย่างไร ?
-อ.ภานุพงษ์ คงจันทร์ นักเขียน และอาจารย์สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

·        ด้วยความยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ที่แน่วแน่ ทำให้ กล้า มิได้แค่มองเห็นปัญหาส่วนรวมเป็นปัญหาของตนเอง แต่ยัง กล้า ที่จะหาทางออกให้ทุกปัญหาโดยไม่หวั่นต่ออิทธิพลหรือความอยุติธรรมใดๆ

-นางสาวศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิ  นักเรียนทุนระดับประเทศ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

·        ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอะไรนี่ ผมต้อง ขอบคุณ ชเนษฎ์ ศรีสุโข ที่กรุณา… ทำให้ผมฉุกคิดว่า ยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่สนใจบ้านเมือง …ครับ พี่น้อง

-อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

·        ยังรับเกียรติจาก นักศึกษาแพทย์อย่าง กล้า ชเนษฎ์ ศรีสุโขที่สละเวลารักษาคนไข้อันเหนื่อยเหน็ดที่ โรงพยาบาลราชวิถี มาช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของคนวงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชีวิตคนให้อีก
-คอลัมน์เสียงเยาวชน INN NEWS เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551

 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์พรรค

ข้อมูลประชาสัมพันธ์พรรค

สรุปผลงานเด่น ขณะศึกษาอยู่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การต่อสู้ ร้องเรียน ผลักดัน เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ.2549-2551 ทำให้ริเริ่มมีการปรับปรุงหลักสูตร, บุคลากร, สถานที่, ห้องสโมสรนักศึกษา, และอุปกรณ์ เครื่องมือในการศึกษา

นักกิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งที่เคยได้รับในอดีต

ที่ปรึกษาประธานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่4 พ.ศ.2551

รองประธานสโมสรนักศึกษาแพทย์ ภาคพรีคลินิก พ.ศ.2550

รองประธานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่3 พ.ศ. 2550

กรรมการนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. 2548-2549

กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการ URTV โครงการที่1 ของ Nation Channel พ.ศ.2548 ทำหน้าที่พิธีกร

เบอร์ 1

ร่วมกิจกรรมทางการเมือง; การชุมนุม, การแสดงออกทางความคิดทางสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์, การส่งจดหมายข้อเสนอแนะต่างๆ ถึงหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน พ.ศ.2548-2551

เข้าค่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อาทิ สึนามิ ฯลฯ

งานเขียน

นักเขียนประจำ คอลัมน์ "เสียงเยาวชน" INN News http://www.innnews.co.th/Powerofyouth/allnews.php

นักเขียนร่วมในวารสาร "Demo-Crazy" www.demo-crazy.com

รางวัล

รับรางวัลชมเชย การประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ต่อต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2551

ประวัติทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวชิระ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เว็บไซต์ส่วนตัว Ginfreeces.spaces.live.com, www.oknation.net/blog/ginfreeces

E-mail: Ginfreeces@hotmail.com
Hi5: Ginfreeces.hi5.com

ข้อมูลประชาสัมพันธ์พรรค(2)

ข้อมูลประชาสัมพันธ์พรรค(2)

โปรดเลือก เบอร์ 1

นโยบายพรรค กับ การจัดตั้งสภานักศึกษา

สภาฯ(จากสมาชิกผู้แทนนักศึกษาทุกคณะ)มีอำนาจเรียกร้อง ต่อรองสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้น

จากประสบการณ์การทำงานของแกนนำพรรค
มีส่วนในการผลักดัน ต่อสู้ ร้องเรียน เพื่อการพัฒนาคณะนิติศาสตร์
, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และในหลายคณะ ปี
25492551มาแล้ว ได้ผลงานประจักษ์ชัด ทั้งเรื่องหลักสูตร, บุคลากร, อุปกรณ์, ห้องสโมสร, สถานที่ ฯลฯ

ดำเนินงานด้านงบประมาณ โปร่งใส และเป็นธรรม

งบประมาณปีละ 5-6ล้านบาท ตรวจสอบได้ ผู้แทนทุกคณะ(สภาฯ)มาร่วมกันตัดงบ อย่างเท่าเทียม

เสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ ในหมู่นักศึกษา

ทำงานเป็นทีม เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ลดการทะเลาะเบาะแว้ง

เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ทั้งการทำกิจกรรม และการสร้างสรรค์สังคม ร่วมมือกันทุกคณะ/วิทยาลัย

พัฒนาการเมืองภาคนักศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง

สภาฯมีอำนาจเต็มที่ ทั้งนิติบัญญัติและการตรวจสอบ สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาอย่างแท้จริง

พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 09:00-16:00 ที่ทำการคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ของตนเอง

มารวมพลังนักศึกษากันเถอะ

พวกเราพร้อมใน

v ประสบการณ์การทำงาน ทีมงานทุกคนในพรรค ผ่านการทำงานใหญ่เพื่อสังคมมาแล้วทั้งสิ้น

o แกนนำการต่อสู้ ร้องเรียนเพื่อการพัฒนาคณะนิติศาสตร์, มีการประท้วงขับไล่ผู้บริหารหลุดพ้นอำนาจ

o แกนนำการต่อสู้ ร้องเรียนเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับการพัฒนาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

o แกนนำการต่อสู้ ร้องเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรอื่นๆ เช่น คณะแพทย์แผนฯ, ชมรมมุสลิม

o ผลงานการพัฒนาพื้นที่ห่างไกล, การปลูกป่าในที่ธุรกันดาร, การสร้างอาคารเรียนในชนบท

v มีวุฒิภาวะ

o วุฒิภาวะทางอารมณ์ พร้อมด้วยสติปัญญา ใช้สันติวิธี ไม่ก้าวร้าว ไม่ไร้เหตุผล

v ทำงานเป็นทีม

o ไม่มีโชว์อ็อฟเดี่ยว การทำงานเป็นทีมส่งผลดีต่อการผลักดันทุกคนมารวมพลังกัน

o มุ่งสร้างสภานักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกคณะ/วิทยาลัย เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกคณะ/วิทยาลัย

v โปร่งใส ตรวจสอบได้

o งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ จากเงินงบรายปีกว่า 5-6 ล้านบาท ต้องตรวจสอบได้

o การจัดสรรงบประมาณให้ชมรมต่างๆ เป็นไปอย่างยุติธรรม ด้วยการทำงานของสภานักศึกษา

o สโมสรนักศึกษา จะนำงบใดใดไปใช้ จะต้องผ่านสภานักศึกษาพิจารณา มิให้ใช้ในทางมิชอบ

v เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อนักศึกษาอย่างแท้จริง

o ไม่มีประโยชน์แอบแฝงกับคณาจารย์, คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้บริหารคนใด

o ผู้บริหารมีสิ่งใดไม่ถูกต้องเหมาะสม นักศึกษา กล้าท้วงติง เพื่อการสร้างสรรค์

o สภานักศึกษาคอยตรวจสอบ/ถ่วงดุลอำนาจสโมสรนักศึกษา มิให้มีการทุจริต ประพฤติมิชอบ

o สภานักศึกษาคอยเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์นักศึกษา เมื่อมีนักศึกษาปัญหา สภาช่วยเหลือ

v มีคุณธรรม

o ไม่คดโกง โกงกิน ไม่มุ่งสร้างศัตรู ไม่ทำร้ายทำลายอย่างไร้สติ

ไม่มีมือถือสาก ปากถือศีล พูดจริง ทำจริง ให้จริง