เริ่มต้นเว็บใหม่

เนื่องจาก Blog เดิม ถูกยึดโดยอำนาจไม่ทราบฝ่าย

จึงมาเริ่มต้นเว็บใหม่ ของตัวเอง ชื่อ bloggla.com ครับ

อนึ่ง บทความเก่าได้ถูกย้ายมายังเว็บนี้ด้วย

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *