ฟ้องหมอ + ราตรีศรีตรัง ครั้งที่4

 
 ระยะหลังมานี้ พื้นที่บนเว็บนี้ของข้าพเจ้าเริ่มฝุ่นเกาะ เนื่องจากไม่ได้มีบทความใหม่ๆ มาอัพเดทเป็นประจำดังที่เคยเป็นมา
เมื่อสักต้นปี หรือกลางๆปี ตั้งแต่ขึ้นเรียนในชั้นปี3มานี้ ก็ลดจำนวนบทความต่อเดือนลงเยอะ และในท้ายปี กลับกลายเป็นเดือนหนึ่ง เพียง 2-3 บทความ หรือน้อยกว่านั้น
 
จะเขียนมากเพื่ออะไร ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าอาจมีเพื่อนๆ พี่น้อง ผู้ใหญ่ อาจารย์ กลุ่มคนจำนวนไม่มาก ที่สนใจอ่านบทความข้าพเจ้า
แต่จุดประสงค์จริงๆ ตั้งแต่เริ่มตั้งเว็บแห่งนี้ ก็เพราะจะฝึกการเขียน เพื่อก้าวสู่การเป็นนักเขียน ที่เขียนให้คนอ่านรู้เรื่องและมีความสุข นั่นเองครับ
 
 
 
 
ในช่วงนี้ ที่เขียนบทความน้อย จนเหมือนเว็บจะร้าง
ด้วยเหตุผลเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง(แปลว่า ซ้ำเดิม) นั่นคือ เรียนหนัก สอบบ่อย
และหลังจากเขียนบทความนี้เสร็จ ก็จะมีสอบในวันพรุ่งนี้ และไม่กี่วันข้างหน้า อีก2-3วันๆ เป็นระยะๆ เลยไปจนถึงเดือนมกราคม (น่าเศร้าจริงๆ ร้องไห้)
ดังนั้น เหตุผลแผ่นเสียงตกร่องนี้ ก็ยังมีเค้ามูลความจริงอยู่มาก
 
 
การเรียนหมอ เป็นการเรียนที่หนักครับ ไม่ใช่ง่ายๆ และอาศัยความขยันขันแข็ง ความพยายามเพื่อได้ความรู้มาประกอบวิชาชีพโรคศิลป์ ช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นโรคภัย
 
ถ้าพูดถึงประเด็นหมอแล้ว ผู้ใดเรียนหมอ หรือคนที่ไม่ได้เรียนหมอ ประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้ และสืบเนื่องมาตั้งแต่โครงการ30บาทตายทุกโรคของทักษิณ
 
ก็คือประเด็น "ฟ้องร้องหมอ" ครับ 
 
550000016351801
 
ก็ขอแนะนำกระทู้หนึ่งในเว็บบอร์ดของไทยคลินิกครับ โดยคุณหมอชัญวลีนั่นเองครับ ขึ้นคู่กับกระทู้อาจารย์หมอประเวศ วะสี ครับ
 
ซึ่งมีที่มาจากบทความที่ท่านได้ลงในมติชนครับ http://matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01act01181250&day=2007-12-18&sectionid=0130

 
และขอยกมาไว้ให้อ่านกัน ข้างล่างนี้ครับ
 

 
 
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10874

"จากหมอถูกตบหน้าจนถึงหมอถูกจำคุก"

โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข chanwaleesrisukho@hotmail.com

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ จ.ปทุมธานี ญาติคนไข้ไม่พอใจการรักษาญาติที่ป่วยด้วยโรคชรา ได้ต่อว่าหมอว่า อาการคนไข้ไม่ดีขึ้นเลย สถานที่ก็แออัด ร้อนอบอ้าว หมอหญิงไม่ต่อล้อต่อเถียง ได้เดินหนี ญาติจึงเดินเข้ามากระชากคอเสื้อหมอ บีบคอ และตบซ้ำ (สำนักข่าวที-นิวส์)

ต้นเดือนธันวาคม 2550 ศาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พิพากษาจำคุกแพทย์หญิงโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ หลังฉีดยาชาให้คนไข้เพื่อผ่าตัดไส้ติ่ง ศาลพิพากษาว่าแพทย์หญิงผิดจริงเพราะกระทำการโดยประมาท ตัดสินจำคุก 3 ปี (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)

การถูกทำร้ายร่างกาย และการถูกตัดสินจำคุกเป็นการถูกสังคมลงโทษอย่างรุนแรง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ ทั้งๆ ที่ไม่มีแพทย์คนไหนจงใจอยากให้คนไข้ไม่สุขสบาย ไม่หายจากโรคหรือเสียชีวิต จากปัญหา หรือความผิดพลาดต่างๆ

แพทย์ไม่ใช้สัพพัญญู การแพทย์ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่นอกเหนือกฎแห่งธรรมชาติ แม้ป้องกันเต็มที่ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็อาจเกิดขึ้นและไม่เฉพาะการแพทย์ของเมืองไทย แต่เป็นการแพทย์ทั่วโลก

การรักษาคนไข้ไม่หาย การรักษาคนไข้ไม่เป็นไปดังความต้องการของคนไข้และญาติ การรักษาคนไข้แล้วคนไข้และญาติไม่พึงพอใจ การรักษาแล้วคนไข้ตาย ไม่ได้หมายความว่าแพทย์เป็นคนเลว คนทำผิดเสมอไป น้อยรายที่เกิดจากแพทย์มีสันดานชั่ว ละโมบ ไม่ระมัดระวัง ประมาท ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาของระบบ ที่เอื้อให้เกิดปัญหาตามมาด้วยการลงโทษแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น

นโยบายการเมือง ตั้งแต่ 30 บาทรักษาทุกโรค จนถึงรักษาฟรีทุกโรค ส่งผลให้จำนวนคนไข้เพิ่มมากขึ้น จนไม่เหมาะสมกับจำนวนผู้ให้บริการ การทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ส่งผลให้เกิดปัญหาและความผิดพลาดเพิ่มขึ้น

ความล้มเหลวของนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในด้าการผลิตและการกระจายกำลังทำให้ขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่ออกปฏิบัติงานในชนบท ส่วนใหญ่เป็นผู้น้อย ด้อยทั้งความรู้และประสบการณ์

ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้งบประมาณทางด้านสาธารณสุขมีน้อย งบในการจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่เพียงพอ โรงพยาบาลหลายแห่ง อย่าว่าแต่งบประมาณปรับปรุงสถานที่เลย แม้แต่อุปกรณ์สำคัญในการช่วยรักษาชีวิตคนไข้ที่มีราคาแพง ก็ยังไม่อาจจัดหามาได้

ปัญหาการจัดสรรงบประมาณทางสาธารณสุข ตามรายหัวของประชาชนลงสู่โรงพยาบาลระดับต่างๆ ที่ยังไม่เป็นธรรม ทำให้หลายโรงพยาบาลต้องรัดเข็มขัด เพื่อความอยู่รอด

ปัญหาขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในระบบราชการ เนื่องจากมีแรงจูงใจและความกดดันทำให้แพทย์ลาออกจากราชการ ทำให้โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่แก้โดยการผลิตแพทย์เพิ่ม ซึ่งเกิดคำถามว่า ปริมาณที่เพิ่มนั้นมาพร้อมกับคุณภาพหรือไม่

ความไม่เท่าเทียมกันของความเจริญระหว่างเมืองกับชนบทและการขาดสวัสดิการที่จำเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แพทย์ในชนบทขาดแคลน อย่าว่าแต่แพทย์เลย คนทั่วไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากเลือกอยู่ในเมืองที่มีความเจริญ มีการศึกษาที่ดีให้ลูกหลาน

ปัญหาค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนไป อาชีพแพทย์ไม่ได้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ฝากผีฝากไข้เชื่อถือได้ เท่าสมัยก่อน มีตัวอย่างของการฟ้องร้อ

6 Comments

 1. PiiE

  ไปเลือกตั้งมาแล้วเหมือนกัน
  เราว่าเราเลือกพรรคเดียวกะกล้าแน่นอน
  ฮ่าๆ

 2. Ratt

  การแองทยวันนี้เหมือนวงจรเดิม แค่เปลี่ยนยี่ห้อ…
   
  ก็ขอให้อย่าเข้าวงจรอุบาทว์เหมือนเดิมเรยย
   
  อ่านเรื่องหมอๆแล้ว แอบบเครียดเหอๆๆๆ…..เอาว่ะเลือกแล้วก็ต้องสู้ต่อ
   
  สู้ๆพี่

 3. Ratt

  การเมืองทุกวันนี้…..ข้อความตะกี้พิมผิดค่า

 4. Ekapong

  Happy new year นะกล้า
  มีความสุขมากๆ สมหวังๆ ทุกๆ อย่างเลยนะ

 5. Monthiya

  แหม่.. อัพซะเยอะเชียวคราวนี้ แต่กล้าก็เขียนได้ดีแหละ จริงๆนะ ไม่งั้นคงไม่ดึงดูดให้เราตามอ่านได้มากขนาดนี้
  วันก่อนคุยกับพ่อเรื่องหมอๆนี่ล่ะ พ่อก็บ่นว่า หมอเดี๋ยวนี้จบมารักษาคนไข้แต่ร่างกาย แต่ไม่สนใจจะรักษาจิตใจ
  เป็นธรรมดาอ่ะนะ คนไข้รวน หมอก็รวน
  ส่วนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตวัดไร่ขิง นี่เค้าก็ดีจริงๆนะเนี่ย เห็นโฆษณาตลอดเลยนะคนนี้น่ะ เหอๆๆ
  ไปดู The Golden Compass มาละน๊า.. หนุกจริงๆ คนก็หน้าตางามทั้งเรื่องเลย เหออๆๆ
  ชอบฉากมากๆเลย สวยเว่อร์ๆ
   
  Happy New Year 2008 นะคร๊า..
  ตั้งใจเรียน(และสอบ)ต่อไปน๊า.. ไว้จะไปฝากผีฝากไข้ อิอิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *