สาส์น ถึง ท่าน อ.บุญเชียร ผู้ล่วงลับ

กราบเรียน คุณแม่ บุญเชียร ของนักศึกษาแพทย์รังสิต
ได้มีการชุมนุมเพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นแพทย์รังสิต 20 สิงหาคม 2552 จากการที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผิดคำสัญญา ละเมิดนักศึกษาแพทย์ และผู้ล่วงลับ ศ.(คลินิก) พญ.บุญเชียร ปานเสถียรกุล
ปัจจุบันการเจรจาสัมฤทธิ์ผลแล้วครับ อาจารย์
ไว้ผมจะขอนำรูปถ่ายเหตุการณ์เมื่อวานมาไว้ให้ท่านในเร็วๆนี้นะครับ
ด้วยรักและเคารพอยู่เสมอ
…กล้า

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *