3 Comments

 1. dao

  อ่านแล้วชอบบทความของน้องกล้ามากอ่ะ

  นี่ คือ สิ่งที่เขียนจากคนอายุ 23 ปีหรอ

  น้องคงเจริญในธรรม…มากแล้ว ^^

  พี่ก็จะพัฒนาตนเองเช่นกัน

 2. ประเสริฐ ประเสริฐ

  พี่กล้าคงผ่านร้อนผ่านหนาว ขัดเกลาตัวเองมาเยอะ
  กว่าจะมาถึงจุดนี้
  🙂

  แต่ชีวิตยังมีทางเดินต่อไป..

  เกน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *